Dotacja na kapitał obrotowy

Dotacja na kapitał obrotowy

ARDACO sp. z o. o. sp. k. realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla ARDACO Sp. z o.o. Sp.k.”, który w całości został dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy w skutek epidemii COVID-19.

Planowanym efetem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu 53 016,03 PLN

Kwota dofinansowania projektu ze środków UE: 53 016,03 PLN